Trung tâm kiểm định đồng hồ chính hãng
Logo-WCA
Watch Certificate of Authenticity

TỔNG HỢP LONGINES ĐÃ QUA KIỂM ĐỊNH

TỔNG HỢP LONGINES ĐÃ QUA KIỂM ĐỊNH

Thương hiệu: Longines

Tình trạng: Đồng hồ chính hãng

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA

Hình ảnh thẩm định khác

Tin tức