Trung tâm kiểm định đồng hồ chính hãng
Logo-WCA
Watch Certificate of Authenticity

Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại của WCA

 1. Trong form kèm theo, hãy lựa chọn ô :”Tranh chấp”
 2. Hoàn thành mẫu đơn xin bảo lãnh tài chính với tất cả thông tin và tài liệu được yêu cầu.
 3. WCA sẽ liên hệ với bạn để thông báo cho bạn nếu mẫu yêu cầu đã được chấp nhận tạm thời hoặc nếu cần thêm thông tin. Bạn sẽ được thông báo thêm về các khoản phí tranh chấp tiềm ẩn có thể phát sinh, thời gian thực hiện và định mức khoản thanh toán bảo lãnh tài chính có thể thực hiện cho bạn.
 4. Nếu Đơn xin bảo lãnh tài chính tạm thời được chấp nhận, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thời gian và chi nhánh sẽ tiếp nhận đồng hồ của bạn để thực hiện những quy trình tiếp theo.
 5. Trong thời gian Tranh chấp, đội ngũ của chúng tôi sẽ xác thực lại mặt hàng đó. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu mặt hàng được xác thực bởi một hoặc nhiều chuyên gia độc lập có uy tín, tùy thuộc vào giá trị khiếu nại của mặt hàng đang bị tranh chấp.
  – Nếu Tranh chấp xác nhận rằng WCA đã đánh giá chính xác mặt hàng là Hàng thật, bạn sẽ bị tính Phí tranh chấp (theo Bảng 2 bên dưới) và chúng tôi sẽ gửi lại mặt hàng đó cho bạn.
  – Nếu Tranh chấp xác nhận rằng WCA đã đánh giá sai mặt hàng là Hàng thật, thì WCA sẽ cấp một Khoản thanh toán bảo đảm tài chính cho bạn (theo Bảng 1 bên dưới). WCA sẽ giữ quyền sở hữu mặt hàng nếu thanh toán cho yêu cầu được thực hiện.

Biểu đồ dưới đây tóm tắt các kết quả của quy trình Tranh chấp WCA:

Kết quả tranh chấp WCA Kết quả
Tính xác thực được xác nhận lại vẫn chính xác ▪    Bạn sẽ bị tính Phí tranh chấp, theo Bảng 2 bên dưới.

▪    WCA sẽ chuyển hàng lại cho bạn.

Tính xác thực không được xác nhận ▪    WCA sẽ thực hiện Thanh toán bảo lãnh tài chính cho bạn, theo Bảng 1 bên dưới.

▪    WCA sẽ giữ quyền sở hữu vật phẩm nếu 100% giá trị bảo lãnh là giá mua hàng của bạn.

 

Thông tin thêm:

Ai có thể mở tranh chấp và yêu cầu Bảo lãnh tài chính?

 1. Khách hàng trực tiếp của WCA và tên của họ hiển thị trên Giấy chứng nhận WCA có thể yêu cầu Đảm bảo tài chính cho các mặt hàng được xác thực.
 2. Người được cấp Giấy chứng nhận phải có quyền sở hữu đối với hạng mục tranh chấp tại thời điểm xảy ra tranh chấp.

Tôi có thể chuyển Bảo lãnh tài chính cho một bên khác không?

 • Hiện tại Giấy chứng nhận WCA và Bảo lãnh tài chính không được chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo lãnh Tài chính có hiệu lực trong bao lâu?

 • Bảo lãnh Tài chính có hiệu lực đối với khách hàng trực tiếp của WCA trong thời hạn một năm kể từ kết quả xác thực ban đầu. Nó không thể được gia hạn trong khoảng thời gian hơn một năm.

Thanh toán bảo lãnh tài chính bao gồm những gì?

 • Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để chứng minh bằng chứng về việc mua sắm và giá mà bạn đã thanh toán cho mặt hàng đó.
 • Chúng tôi sẽ so sánh giá mà bạn đã thanh toán cho mặt hàng đó với giá hiện hành trên thị trường đối với các mặt hàng có kiểu dáng, độ tuổi và tình trạng tương tự, bằng cách tham khảo các nguồn có sẵn công khai. Nếu giá mua được ghi nhận cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện hành, chúng tôi có quyền thanh toán giá trị thị trường thấp hơn.
 • Đối với khách hàng quốc tế: chi phí vận chuyển để gửi hàng đến WCA, như đã thỏa thuận trước, sẽ được chi trả.
 • Không có khoản phí, lệ phí hoặc chi phí nào khác liên quan đến mặt hàng được bảo hiểm. Bất kỳ chi phí nào mà Bên được cấp Giấy chứng nhận chi trả gồm các dịch vụ vận chuyển và xác thực bên thứ ba khác, rõ ràng là không được bảo lãnh bởi Bảo đảm Tài chính.
 • Đối với các giao dịch bằng ngoại tệ (không phải VND), Bảo lãnh tài chính sẽ được thanh toán bằng nội tệ khi có thể hoặc theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm thanh toán.

Những gì được coi là bằng chứng mua hàng

 • Bằng chứng mua hàng phải thể hiện rõ ràng số tiền được yêu cầu, xác định mặt hàng đang bị tranh chấp là mặt hàng liên quan đến khoản thanh toán nói trên và cho thấy rằng bên thực hiện thanh toán là Bên được cấp Giấy chứng nhận.
 • Đây có thể là sự kết hợp của các tài liệu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • Hóa đơn mua hàng
  • Hợp đồng cho vay
  • Hợp đồng ký gửi

Ban đầu, WCA đưa ra kết quả Xác thực cho mặt hàng này, nhưng hiện tại nó hiển thị trên website wca.vn là Không xác định. Mặc dù tôi đang cầm giấy chứng nhận và thẻ cứng thì Tôi có thể yêu cầu Bảo lãnh tài chính không?

 • Trong một số ít trường hợp, WCA có thể thay đổi kết quả xác thực cho một mặt hàng và chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn trong những trường hợp như vậy.
 • Kết quả được hiển thị trên website WCA.vn là kết quả cuối cùng trong mọi trường hợp phát sinh. Khi chúng tôi thay đổi thông tin trên website, thẻ cứng và giấy kết quả kiểm định sẽ bị mất hiệu lực. Bạn sẽ nhận được thông tin ngay khi chúng tôi thực hiện việc thay đổi này.
 • Vì mục đích của Bảo lãnh tài chính, WCA dành thời gian 15 phút trong giờ làm việc của WCA ( 8h30 sáng đến 18 giờ tối theo từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, trừ ngày lễ ), để làm mất hiệu lực kết quả và chứng chỉ xác thực. Bảo đảm tài chính có thể không được yêu cầu cho các mặt hàng này.

Bảo lãnh tài chính được thanh toán như thế nào?

 • Bảo lãnh tài chính Các khoản thanh toán được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

Tôi có thể thách thức những phát hiện của quy trình Tranh chấp không?

 • Kết quả của quy trình Tranh chấp WCA là quyết định cuối cùng.

Bảng 1: Thanh toán bảo lãnh tài chính WCA:

WCA khách hàng trực tiếp (loại giao dịch) Thanh toán bảo lãnh tài chính (trong trường hợp tính xác thực không được xác nhận)
Trị giá sản phẩm <=100 triệu 100% giá mua, được chứng minh bằng tài liệu mà bạn đã thanh toán cho mặt hàng *
Trị giá sản phẩm >=100 triệu 100 triệu, nếu giá mua được chứng minh bằng tài liệu mà bạn đã thanh toán cho mặt hàng *

* WCA sẽ so sánh giá mà bạn đã mua mặt hàng với giá thị trường hiện hành cho các mặt hàng có kiểu dáng, độ tuổi và tình trạng tương tự, bằng cách tham khảo các nguồn có sẵn công khai. Nếu giá mua sắm được ghi trong tài liệu cao hơn đáng kể so với tỷ giá hiện hành trên thị trường, thì WCA có quyền đặt Khoản thanh toán bảo lãnh tài chính thấp hơn dựa trên giá trị thị trường hiện hành.

Bảng 2: Phí tranh chấp WCA:

Giá trị bảo lãnh tài chính Phí tranh chấp WCA (trong trường hợp kết quả ban đầu là đúng) Phí tranh chấp WCA (trong trường hợp kết quả ban đầu phải thay đổi)
Dưới 30 triệu 1.000.000 đ 0 đ
Từ 30 triệu đến 100 triệu 2.000.000 đ 0 đ
Hơn 100 triệu 3.000.000 đ 0 đ

*Phí vận chuyển quốc tế và các loại phí khác nếu có sẽ được tính riêng và được báo trước cho khách hàng.