Trung tâm kiểm định đồng hồ chính hãng
Logo-WCA
Watch Certificate of Authenticity

ĐỒNG HỒ ROLEX KHÔNG CHÍNH HÃNG

ĐỒNG HỒ ROLEX KHÔNG CHÍNH HÃNG

Thương hiệu: Rolex

Tình trạng: Đồng hồ fake

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA

Hình ảnh thẩm định khác

Tin tức